Zelfontplooiing

Zelfontplooiing

Zelfontplooiing is het ontwikkelen van je eigen vaardigheden, karakter en kwaliteiten, zodat je beter wordt in jouw functie. Wanneer je start in een nieuwe functie voldoe je meestal aan de vereiste startvaardigheden. Deze vaardigheden verbinden aan wie je zelf bent, aan je kwaliteiten en valkuilen, is een proces van een jaren. In steeds grotere mate is zelfontplooiing meer dan een persoonlijke luxe, zelfontplooiing wordt steeds meer een vereiste in het maken van carrière.

Zelfontplooiing heeft ook een positief effect op je zelfvertrouwen, omdat je bewust bezig bent met het uitbreiden van jouw kwaliteiten en dus meer kan dan daarvoor. Voordat je echter jezelf kan gaan ontplooien, heb je zelfkennis nodig. Kennis over wat je al kan, maar vooral over wat je nog niet (zo goed) kan. Zelfreflectie dus, een vaardigheid die aan te leren is. Hersenonderzoek maakt duidelijk dat de vaardigheid te reflecteren op je eigen handelen vaak pas laat in de adolescentie groeit.

In het hoger onderwijs  heb je een begin gemaakt met zelfreflectie en zelfontplooiing. Als startend professional is je leerproces op het gebied van reflectie nog maar net opgestart.

Supervisie is bij uitstek een tool om je te helpen die vaardigheden te ontwikkelen. Ervaren hulpverleners hebben vaak ook al verscheidene supervisietrajecten achter de rug. In supervisie leer je je ervaringen te duiden, die betekenis te geven. Je leert te kijken naar je eigen rol en verantwoordelijkheid in gebeurtenissen die je meemaakt.