wat is supervisie?

Wat is supervisie?

Supervisie is een vorm van werkbegeleiding door middel van reflectie op het eigen handelen. De supervisor helpt je om je eigen ervaringen te duiden, te structureren, en tot nieuwe ervaringen te komen. In plaats van het aanleren van een methodiek, leer je in supervisie jezelf beter kennen zodat je beter leiding kunt geven aan je eigen interne processen, maar ook in je contacten met cliënten, leerlingen, collega’s en leidinggevenden.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 en maximaal 25 sessies. Voor elke sessie schrijf je een reflectieverslag over de vorige sessie, en een werkinbreng, waarin je een gebeurtenis in je werk beschrijft die je geraakt heeft. Die werkinbreng is dan gespreksonderwerp in je volgende sessie.

De supervisor helpt je in je leerproces door de werkinbrengen met je te bespreken, verder te duiden en met jou op zoek te gaan naar de betekenis die de werkinbrengen voor je hebben. Zo leer je jezelf in je werk steeds beter kennen, en kom je tot integratie van wie je bent en wat je doet in je werk.

Ervaringsgerichte supervisie:

‘ervaren waar je over praat’  én ‘praten over je wat je ervaart’.

Ervaringsgerichte supervisie voegt een extra dimensie toe aan supervisie: wat er gebeurt in het contact tussen de supervisor en jou en tussen jou en je medesupervisanten wordt nadrukkelijk ingezet in de manier van werken.

Dat wat in het contact tussen supervisant en zijn werkomgeving gebeurt, dient zich vaak ook aan in het contact tussen supervisor en supervisant. Zo wordt praten over werkervaring opeens actueel en in het hier en nu.