Beter in je werk

Persoonlijke ontwikkeling in je werk is belangrijk. In cursussen leer je vaak nieuwe vaardigheden aan. Het effect van de cursus is echter vaak erg afhankelijk van jouw eigen leervaardigheden en mogelijkheden om het nieuw geleerde toe te passen.

Supervisie richt zich vooral op jouw leren zelf. Het gaat in supervisie niet zozeer om het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar om een verdiepingsslag in het kennen van jezelf en intensiever leren van je werkervaringen.

Zo ontdek je in supervisie bijvoorbeeld wat maakt dat jij het lastig vindt je grenzen aan te geven aan je collega’s, of dat je telkens zo geïrriteerd raakt door een van je cliënten. Het blijft niet bij die ontdekking; je ontdekt ook hoe je jezelf kunt helpen wel die grenzen aan te geven, of hoe je met je irritatie kunt omgaan.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt, ga je langzamerhand patronen ontdekken in je eigen handelen: waarom gaat het met dit type leerling telkens mis? Hoe krijg ik het toch voor elkaar om telkens in dezelfde positie binnen een team te komen, waar ik eigenlijk helemaal niet wil zijn? Deze patronen werken vaak demotiverend. Je hebt minder zin in je werk, je ziet steeds meer op tegen bepaalde klussen, je denkt er stiekem of hardop erover om te stoppen en iets anders te zoeken.

Supervisie kan je helderheid, nieuwe inzichten en bovenal nieuwe alternatieven bieden om met deze patronen om te gaan, om ze te doorbreken. Zo krijg je weer zin in je werk!