Deskundigheidsbevordering

 

  • Als werkgever wilt u graag ervaren krachten. Ervaring opdoen is echter een kwestie van tijd.

Het is prettig om te beschikken over krachten die meer kunnen brengen in het team, in de uitvoering van het werk. Werknemers die stevig staan in hun functie, startende collega’s kunnen ondersteunen, evenwichtige feedback kunnen geven over het reilen en zeilen in het team. Het duurt vaak een paar jaar voor werknemers zover zijn, en zelfs dan lijkt het bij de ene werknemer meer vanzelf te gaan dan bij anderen. Vaak heeft dit te maken met de mate van zelfreflectie en lerend vermogen van betreffende werknemers. Bij deskundigheidsbevordering wordt vaak gedacht aan het doen van cursussen en het volgen van opleidingen. Dit terwijl supervisie zich juist richt op zelfreflectie en lerend vermogen.

  • Supervisie is een methode om professionals intensiever te laten leren van hun ervaringen.

Wanneer u kiest voor deskundigheidsbevordering in de vorm van supervisie, kiest u voor een diepte-investering in je personeel. Uw werknemer krijgt meer inzicht in zijn eigen handelen, en ontwikkelt tools om intensief te leren van eigen ervaringen.

  • Werknemers ontwikkelen de vaardigheid om lerend te werken.

Een supervisietraject beslaat tussen de 10 en 15 sessies. Het kost uw werknemer ongeveer 55 uur, de voorbereiding en reflectietijd meegerekend. In werkelijkheid is uw werknemer echter nog veel intensiever bezig werkervaringen te duiden, daarop te reflecteren, te experimenteren met handelingsalternatieven. Omdat een supervisietraject gemiddeld een half jaar tot 9 maanden in beslag neemt, leert uw werknemer zich zeer intensief met zijn werk bezig te houden.

  • Deze verdieping is vaak blijvend en heeft een gunstig effect op al het leren wat nog volgt.

Zo intensief en reflectief met werk bezig te zijn is niet een vaardigheid waarvan je de knop aan of uit kun zetten. supervisie is deskundigheidsbevordering met blijvend effect op de vaardigheden zelfreflectie en lerend vermogen.