Supervisie aan verloskundigen

Het vak van verloskundige is een zwaar en veeleisend, maar ook een mooi en bijzonder beroep. Verantwoordelijkheid voor leven en dood, hoge werkdruk, samenwerken in een maatschap, omgaan met zwangeren en hun partners, dit combineren met je privéleven, zorgen voor jezelf; er ligt veel op je bordje. Veel verloskundigen lopen tegen hun grenzen aan, meestal wanneer ze er al ver over heen zijn.

Supervisie helpt je om stil te staan bij jezelf, bij je eigen handelen, je contact met de wereld om je heen, je grenzen, de zorg voor jezelf.

 

Wietze van der Laan is nu zo’n 13 jaar partner van een verloskundige, en kent zo de wereld van verloskundigen van dichtbij.